Fototerapija (svetlosna terapija) vrsta je medicinskog tretmana pri kojem se koristi prirodno ili veštačko svetlo, u nameri da se poboljša zdravstveno stanje. U tu svrhu moguće je koristiti fluoroscentne sijalice, halogeno svetlo, dnevno prirodno svetlo, ili svetlo LED diode.

Fototerapija se koristi za:

Fototerapija – Poremećaji na koži

  • Ekcem
  • Psorijaza
  • Vitiligo
  • Svrab kože
  • Kožni T-ćelijski limfom

Tretman fototerapijom uključuje korišćenje ultraljubičastog (UV) svetla, što predstavlja deo spektra sunčeve svetlosti, u nameri da se uspori rast ćelija kože ili upala. Zapaljenje je inače jedan od načina na koji imuni sistem reaguje na infekcije, povrede i strane „napadače“.

UVB zraci utiču na spoljne slojeve kože. UVA zraci su nešto manjeg intenziteta, ali prodiru dublje u kožu. Ove dve vrste UV svetla mogu se koristiti na različite načine.

Fototerapija – Poremećaji raspoloženja i spavanja 

Fototerapija: Sezonski afektivni poremećaj (SAD) 

Sezonski afektivni poremećaj je vrsta depresije povezana sa određenim godišnjim dobima. Obično počinje u jesen i traje do zime. Svetlosna terapija za SAD uključuje korišćenje svetlosne kutije, posebno dizajnirane kutije koja emituje stabilno, meko svetlo. 

Fototerapija: Poremećaji spavanja 

Naše telo ima unutrašnji sat koji meri cikluse spavanja i buđenja. Poznat je pod nazivom cirkadijalni ritam i ne funkcioniše uvek onako kako bi trebalo. 

Svetlosna terapija može pomoći ljudima koji imaju poremećaje spavanja cirkadijalnog ritma, na primer u situacijama kao što je sindrom odložene faze spavanja (DSPS).

Ljudi sa DSPS često ne mogu da zaspu do ranih jutarnjih sati, ili čak pred izlazak sunca. Svetlosna terapija im može pomoći da pređu na normalnije vreme spavanja.

Svetlosna terapija – rak i pretkancerozna stanja

Vrsta svetlosne terapije poznata kao fotodinamička terapija koristi se za lečenje nekih vrsta raka i pretkanceroznih stanja. Ona uključuje upotrebu leka koji se zove fotosenzibilizator, paralelno uz primenu svetlosti. 

Na kožu se primenjuju fotosenzibilizatori. Kada svetlost obasja kožu, stupa u interakciju sa lekom kako bi se stvorio kiseonik koji ubija obližnje ćelije raka. 

Fotodinamička svetlosna terapija se koristi za lečenje stanja kao što su:

  • rak jednjaka, cevi koja povezuje usta sa stomakom
  • endobronhijalni kancer, vrsta raka pluća
  • Baretov jednjak, pretkancerozno stanje koje je često uzrokovano refluksom kiseline

Fotodinamička terapija se ponekad naziva fotoradijaciona terapija, ili fotohemoterapija. 

Svetlosna terapija ima neke prednosti u odnosu na tretmane kao što su zračenje i hemoterapija. Obično nema dugoročne neželjene efekte i ostavlja manje ožiljaka nego što je slučaj kod operacije.

Fototerapija košta osetno manje od drugih opcija lečenja raka. Nedostatak je što obično deluje samo na površinske delove kože, ili neposredno ispod kože, dokle svetlost može da dopre. Takođe, ne pomaže mnogo kod karcinoma koji su se proširili.

Fototerapija – lečenje alergijskog rinitisa

Alergijski rinitis (alergijska kijavica) je česta bolest, praćena značajnim društvenoekonomskim troškovima i negativnim uticajem na kvalitet života. Fototerapija ima snažan imunosupresivni efekat i efikasno se koristi protiv nazalnih alergija.

Autori više studija o učinku svetlosne terapije su ispitivali efikasnost intranazalne fototerapije kombinacijom niskih doza ultraljubičastog-B, ultraljubičastog-A i vidljivog svetla kod alergijskog rinitisa.

Metod: Slučajno uzorkovana, dvostruko slepa, placebom kontrolisana studija sprovedena je kod pacijenata sa istorijom od najmanje 2 godine umerenog do teškog alergijskog rinitisa, izazvanog ambrozijom, koji nije bio kontrolisan antialergijskim lekovima.

Intranazalna fototerapija je sprovedena 3 puta nedeljno tokom 3 nedelje. Kao placebo korišćena je vidljiva svetlost niskog intenziteta.

Rezultati: Fototerapija je dovela do značajnog poboljšanja kliničkih simptoma svraba u nosu, rinoreje, kijanja i ukupnog nazalnog skora.

Rezultati za nazalnu opstrukciju su se neznatno poboljšali tokom svetlosne terapije, dok je značajno povećanje pronađeno u placebo grupi. U ukupnoj proceni efikasnosti, i pacijenti i istraživači su utvrdili da je fototerapija značajno efikasnija od placeba.

Svetlosna  terapija je dobro tolerisana, jedini neželjeni efekat je bila mala suvoća nazalne sluzokože.

Ovi rezultati sugerišu da je intranazalna fototerapija efikasna pri lečenju alergijske kijavice i bez nuspojava.